Kaple sv. Anny v Ráji se nachází v Kubiszové ul. Během školního roku mše sv. v této kapli jsou každé úterý v 18:00 hod. (v zimním čase v 17:00) střídavě česky a polsky. 

V roce 2017 poutní bohoslužby budou v neděli 30.07. v 8:00 (polsky) a v 10:00 (česky), pak v 15:00 hod. bude eucharistická pobožnost se svátostným požehnáním v obou jazycích.