Společný víkend se uskuteční v termínu od 10 do 12. března tohoto roku v Bohušově (okr. Bruntál) na tamější faře při kostele sv. Martina. Zde je mapa k nahlédnutí. Může nám napomoci lépe zažít křesťanské společenství, prohloubit se ve věcech víry a dovědět se mnoho zajímavého. Proto, aby vše proběhlo hladce, je dobré před cestou vědět pár informací:

- dopravovat se budeme auty. Sraz u karvinské fary v 16.45 hodin

- s sebou je třeba přezůvky, věci osobní hygieny, osobní léky (kdo potřebuje), věci na převlečení, apod.

- na faře se spí v postelích s lůžkovinami, takže karimatky a spacáky není potřeba.

- strava je kompletně zajištěna z naší strany.

Díky změně v diáři otce biskupa se mění také termín udílení Svátosti biřmování v naší farnosti. Nejedná se o nic dramatického. Bude o týden později, tedy místo původního termínu, neděle 15.10.2023 se v Karviné Svátost bude udílet v neděli 22.10. tohoto roku při mši svaté v 9.00 hodin. Už nyní srdečně všechny zveme. 

Srdečně zdravím všechny zájemce o přijetí Svátosti biřmování.

Je to velká věc, protože je to SVÁTOST KŘESŤANSKÉ DOSPĚLOSTI, a proto je potřeba projít solidní přípravou. Ta trvá podle instrukcí církve aspoň jeden rok a kandidáti biřmování se během ní mají seznámit s naukou církve a také s jejím životem. Kandidáti se mají připravovat ve společenství a to hlavně kvůli společnému prožívání víry, společnému hledání odpovědí na otázky, proto jsou důležitá společná setkání. Více se o Svátosti biřmování můžeš dovědět pod tímto odkazem.

V naší farnosti bude příprava probíhat od listopadu 2022 a skončí před letními prázdninami roku 2023. Na podzim příštího roku, 15. října 2023 pak bude otec biskup Svátost biřmování udílet.