Ve středu 11. ledna 2023 během generální audience v aule Pavla VI. začal papež František novou sérii svých katechezi pod názvem “Vášeň pro evangelizaci: Apoštolská horlivost věřícího”. První katecheze z tohoto cyklu nese název “Povolání k apoštolátu”. Tato Katecheze byla uvedena následujícím čtením: Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že váš Mistr jí s celníky a hříšníky?“ On to uslyšel a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“ (Mt 9,9-13)
Katecheze Svatého Otce je možné také pravidelně sledovat i přeložené do češtiny. A to například v audio podobě (...)

Leden máme za polovinou a tak také končí tzv prezenční koledování při Tříkrálové sbírce. Jde o to, že koledníky na ulicích už letos nepotkáte, ale stále je možné přispívat na Tříkrálovou sbírku bezhotovostně. Možnosti jak na to najdete na oficiálním webu Tříkrálové sbírky pod tímto odkazem. Na tomto webu také najdete aktuální výsledky podle rozpečetěných pokladniček, kolik se přispělo on-line apod. A jak to dopadlo v Karviné? V letošní Tříkrálové sbírce se v Karviné vykoledovalo do 15 pokladniček 169.203 korun, loni to bylo 150.850 korun, což je zatím nejvíc za posledních pár let a nás to samozřejmě velice těší, uvedla paní Alina Humel, koordinátor TKS v Charitě Český Těšín. Do průhledné pokladničky, která byla umístěna v našem kostele Povýšení Svatého Kříže se vybralo bez mála 33.000,- Kč. Velké Pán Bůh zaplať všem koledníkům, dárcům a našemu farnímu koordinátorovi Petrovi Miškářovi.

Pomalu se připravuje další přednáška z cyklu Farní Akademie a tentokráte na téma: Vybrané otázky z Církevního práva. Lektorem bude P. ICDr. Libor Botek, ThD. a bude mluvit o manželském církevním právu, o tom, zda je možné se církevně rozvést, jestli je možné po civilním rozvodu přijímat svátosti, o působení laicizovaných kněží v církvi, o církevních trestech a mnohých dalších věcech. Termín je 19. ledna 2023 a sejít se můžeme už na mši svaté v 18.00 hodin ve farním kostele Povýšení sv. Kříže a samotná přednáška pak bude v Katechetickém domě (v případě velkého zájmu v Moravské kapli farního kostela). Plakátek je ke stažení pod článkem.

"Se zármutkem vám oznamuji, že emeritní papež Benedikt XVI. zemřel dnes v 9:34 v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánu. Další informace budou poskytnuty co nejdříve," uvedl vatikánský mluvčí Mattieo Burini v písemném prohlášení.

Životopis emeritního papeže Benedikta XVI.

Joseph Ratzinger se narodil na Bílou sobotu, 16. dubna 1927, v bavorském Marktl am Inn jen několik kilometrů od rakouských hranic jako třetí a nejmladší dítě Josepha a Marie Ratzingerových. Dětství a dospívání prožil v německém městečku Traunstein, asi 20 km od Salzburku. Ke konci druhé světové války byl povolán do služby protiletecké obrany a později byl zařazen do výcviku v pozemních jednotkách. Z armády ovšem dezertoval a nějakou dobu strávil v americkém zajetí. Záhy po skončení války vstoupil spolu se svým starším bratrem Georgem do semináře a mezi lety 1946 a 1951 studoval ve Freisingu a Mnichově teologii a filozofii. (...)

Určitě se všichni snažíte, aby bylo přes Vánoce u vás doma co nejkrásněji. Může k tomu přispět i to, že připravíte nejen své domovy a stoly, ale především také svá srdce. Srdečně zveme už tuto neděli 18.12. k předvánoční svaté zpovědi. Začne od 15.00 hodin v kostele Povýšení Svatého kříže. Budou i další možnosti, ale pokuste se nejvíce využít tuto, protože jednak nás kněží na vás bude víc a je to volný den. Celý rozpis je pak ke stažení na plakátku pod článkem.