Jsem velmi rád, že se mi povedlo do naší farnosti pozvat paní Violu Brzezinskou a že ona pozvání přijala. Je to dnes maminka a manželka s mimořádným darem zpěvu a hudby. Zpívá o životě, o lásce a také jako hluboce věřící žena samozřejmě provozuje hudbu i v kategorii worship music, česky řečeno: hudbu, která chválí našeho Pána. Interpretka pochází z Polska, osobně ji znám a zaujalo mě na ní to, že v cca 19 letech, kdy vstoupila do světa Showbusinessu se rozhodla, že se nenechá "semlít" způsoby, které jsou tomto světě obvyklé a rozhodla se ve svém životě vyznávat hodnoty, (...)

Máme pozvání našich biskupů ke společné modlitbě za situaci na Ukrajině. Jedná se o adoraci a můžete se k ní připojit ve středu 14. 9. ve farním kostele ve Fryštátě.

Text výzvy českých a moravských biskupů je následující: Bratři a sestry, Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. (...)

Loni byl tento den vyhlášen vůbec poprvé a letos připadá na 24. července. Papež František také tento na tento den vyhlásil speciální odpustky, které můžeme ten den získat zvláštní péčí o naše seniory a prarodiče. Ale především tyto odpustky mohou získat sami senioři a prarodiče a to za splnění obvyklých podmínek (...)

Sestry a bratři, poté, co jsme s účastníky Národního synodálního setkání prožili 6. července 2022 na Velehradě den naplněný modlitbou, nasloucháním a rozhovory, jsme v závěru plenárního zasedání České biskupské konference o tomto setkání uvažovali v bratrské diskusi. Děkujeme všem, kteří se zapojili do synodálního procesu a jsme vděčni za jejich ochotu hledat nové cesty z lásky k Bohu a církvi. Slibně započatý synodální proces podporujeme a povzbuzujeme jednotlivá společenství na farní i diecézní úrovni, aby metodu získanou během tohoto procesu využila k hledání, kam Boží Duch vede církev tady a teď, (...)

Se začátkem prázdnin se nám blíží Anenská pouť v Karviné - Ráji. Uskuteční se v neděli 24. července a bohoslužby budou tradičně v 8.00 hodin polsky a v 10.00 hodin česky. Odpolední program bude samozřejmě bohatý a zorganizovali jej členové spolku PZKO.