Scholička je naše nejmladší pěvecké uskupení. Sdružuje děti ve věku 5-10 let, které hravým způsobem se učí zpívat, vnímat hudbu, pohyb, rytmus. Děti se učí písním s náměty biblickými, přírodními i životně lidskými, jimiž jak jinak oslavují Pána Boha a zároveň zakoušejí společenství. Velmi rádi, i když nepravidelně, si zazpívají při mši svaté i na koncertech schol.

Setkání scholičky: každý pátek od 15:45 do 16:30 hod. v katechetickém domě - začátek 22.09.2017

Vedení: Mgr. Dana Syrková

Pin It