V naší farnosti připravujeme k prvnímu sv. přijímání pouze pokřtěné dospělé, a to v rámci kurzu základů víry, který probíhá po domluvě s farním vikářem většinou na faře, stejně jako pro dospělé připravující se ke křtu. 

Termínem prvního svatého přijímání pro dospělé je po absolvované přípravě nejčastěji Zelený čtvrtek.

Dosud nepokřtění zájemci o možnost přijímání eucharistie ve mši sv. procházejí nejprve přípravou ke křtu také v v kurzu základů víry, na jejímž konci je přijetí tří svátostí - křtu, biřmování a eucharistie (první přijímání).

Obecně mohou v rámci mše sv. přijímat pouze pokřtění katolíci, kteří běžně praktikují i ostatní svátosti (zejména svátost smíření). Zájemci z řad nekatolických společenství, kteří pojímají eucharistii katolickým způsobem (reálná přítomnost Krista ve svátosti), mohou za určitých podmínek k eucharistii také přistoupit, vždy však po předchozí domluvě s knězem.

Jinak je Eucharistie, jakožto nevznešenější svátost Církve, udílená během každé mše sv. Více o Eucharistii z různých pohledů si můžete přečíst na www.pastorace.cz a www.katolik.cz

K Prvnímu svatému přijímání děti se připravují v rámci vyučování náboženství v 2. a 3. třídě ZŠ. 

Boží Tělo 2015
Boží Tělo 2015 Boží Tělo 2015
Boží Tělo 2015
Boží Tělo 2015 Boží Tělo 2015
Boží Tělo 2015
Boží Tělo 2015 Boží Tělo 2015

Pin It