V naší farnosti připravujeme k prvnímu sv. přijímání pouze pokřtěné dospělé, a to v rámci kurzu základů víry, který probíhá po domluvě s farním vikářem většinou na faře, stejně jako pro dospělé připravující se ke křtu. 

Termínem prvního svatého přijímání pro dospělé je po absolvované přípravě nejčastěji Zelený čtvrtek.

Dosud nepokřtění zájemci o možnost přijímání eucharistie ve mši sv. procházejí nejprve přípravou ke křtu také v v kurzu základů víry, na jejímž konci je přijetí tří svátostí - křtu, biřmování a eucharistie (první přijímání).

Obecně mohou v rámci mše sv. přijímat pouze pokřtění katolíci, kteří běžně praktikují i ostatní svátosti (zejména svátost smíření). Zájemci z řad nekatolických společenství, kteří pojímají eucharistii katolickým způsobem (reálná přítomnost Krista ve svátosti), mohou za určitých podmínek k eucharistii také přistoupit, vždy však po předchozí domluvě s knězem.

Jinak je Eucharistie, jakožto nevznešenější svátost Církve, udílená během každé mše sv. Více o Eucharistii z různých pohledů si můžete přečíst na www.pastorace.cz a www.katolik.cz

K Prvnímu svatému přijímání děti se připravují v rámci vyučování náboženství v 2. a 3. třídě ZŠ. 

Boží Tělo 2015
Boží Tělo 2015
Boží Tělo 2015
Boží Tělo 2015
Boží Tělo 2015
Boží Tělo 2015

Pin It