Na začátku této informace Vám drazí rodiče chci moc poděkovat za to, že jste se rozhodli naplnit svůj slib při křtu Vašich dětí, že je budete učit poznávat Ježíše Krista a jeho církev. 

S tím souvisí i má další prosba, abyste dětem při přípravě na přijetí svátostí všemožně pomáhali. Určitě odkoukávají od svých rodičů skoro vše a tak pokud s nimi budete navštěvovat bohoslužby, modlit se doma a vůbec před nimi žít svůj život víry, určitě to od Vás odkoukají a budou také v tomto následovat Váš příklad. Také Vás chci tímto poprosit, abyste je povzbuzovali při přípravě na hodiny náboženství a pomáhali jim při učení.

Určitě Vás zajímají termíny udělování svátostí. Pro polské děti jsme v kalendáři farnosti stanovili pro udělování Prvního přijímání v neděli 11. června 2023 a to při mši svaté v 10.30 hodin. Pro české děti to bude o týden později 18. června 2023 při mši svaté v 9.00 hodin.

(...)

Blíží se nám začátek školního roku a mnozí se už ptáte na vyučování náboženství. Letos jsme připravili elektronický formulář, přes který je možné přihlásit dítě k výuce náboženství v českém i polském jazyce. Prosíme všechny rodiče, aby tohoto formuláře využili, protože k tomu, abychom vám moli pomáhat při náboženské výchově Vašich dětí potřebujeme na vás mít kontakt. Děkujeme moc za pochopení. Najdete zde též rozvrh hodin pro výuku náboženství v Polské základní škole i v Katechetickém domě  (...)

Vyučování náboženství je pomocí rodičům, aby naplnili slib, který dali Bohu při křtu jejich dítěte, že budou své dítě vychovávat ve víře. Pochopitelně vyučování náboženství nenahradí formaci, za kterou jsou odpovědní rodiče a která probíhá doma formou osobního příkladu rodičů, společnou modlitbou a také rozhovorem s dítětem o otázkách týkajících se Boha a našeho vztahu k Němu.

Už víme jistě, že od začátku října zahájíme výuku katolického náboženství ve farnosti Karviná. V zákristii si můžete vyzvednou přihlášky a nebo si ji stáhnout z našeho webu. Vyplněné je pak odevzdejte v zákristii farního kostela ve Fryštátu. Je k dispozici rozvrh hodin pro Katechetický dům i pro Polskou základní školu. Vše je zde na webu a samozřejmě na farních nástěnkách. Vyprošujeme všem hodně milostí Ducha Svatého do celého procesu výchovy i výuky.