Vyučování náboženství je pomoci rodičům, aby naplnili slib, který dali Bohu při křtu jejich dítěte, že budou své dítě vychovávat ve víře. Pochopitelně vyučování náboženství nenahradí formaci, za kterou jsou odpovědní rodiče a která probíhá doma formou osobního příkladů rodičů, společnou modlitbou a také rozhovorem s dítětem o otázkách týkajících se Boha a našeho vztahu k Němu.

Pamatujte, nebudete-li brát svou víru vážně, Vaše dítě to od Vás odkouká a bude jednat naprosto stejně. První neodmyslitelnou etapou křesťanské formace Vaších děti je společná účast na nedělních bohoslužbách, pak společná a osobní modlitba v rodině a také rodinné rozhovory na duchovní témata. Až po těchto elementech křesťanské formace Vaších děti následuje vyučování náboženství, které není formaci zbožnosti ale časem, kdy dítě poznává základní informace týkající se křesťanského života - pamatujme, že není to předmět „výchovný” ale „výuční” - tedy neformujeme duchovní život dítěte, za to jsou zodpovědní rodiče, nýbrž předáváme informace tykající se křesťanské věrouky. 

Vyučování náboženství v naší farnosti probíhá na několika místech: 

- v českém jazyce pro třídy 1. - 5. ZŠ. je náboženství vyučováno v Katechetickém domě, Pivovarská 12/3, Karviná - Fryštát, nebo na faře, Pivovarská 2/1, Karviná - Fryštát

- po polsku w klasach 1. - 5 szkoły podstwowej religii uczymy w Polskiej Szkole Podstawowej w Karwinie - Frysztacie, ul. dra Olszaka 156/2;

- ve třídách 6. až 9. ZŠ se náboženství se vyučuje společně, pro obě jazykové skupiny, v katechetickém domě.

Ve školním roce 2020/2021 vyučování náboženství ve všech skupinách začne v týdnu od 14.09.2020

Vyučování ve 2. a 3. třídě je přípravou k 1. svatému přijímání.

Vyučování v 8. a 9. třídě je přípravou k biřmování. 

Vyučování náboženství česky:

1. ročník  Mgr. Kateřina Němcová úterý 15:45 - 16:30 katecheticky dům
2. ročník Mgr. Barbara Tomanková středa 15:45 - 16:30 katechetický dům
3. ročník 

P. ThLic. Mgr. Przemek A. Traczyk

pondělí 15:00 -15:45

živě a webově

katechetický dům
4. a 5. ročník P. ThLic. Mgr. Adam J. Kasperek středa 15:45 - 16:30 katechetický dům
6. a 7. ročník CZ/PL P. Mgr. Dawid Kantor čtvrtek 15:00 - 15:45 katechetický dům
8. a 9. ročník CZ/PL P. Mgr. Dawid Kantor pondělí 15:00 - 15:45 fara

 

Lekcje religii po polsku:

1 klasa ks. ThLic. mgr Adam J. Kasperek czwartek 12:40 - 13:25 Polska Szkoła Podstawowa
2 klasa ks. ThLic. mgr Adam J. Kasperek poniedziałek 13:15 - 14:00 Polska Szkoła Podstawowa
3 klasa ks. ThLic. mgr Przemek A. Traczyk

poniedziałek 13:15 - 14:00 na żywo

środa 14:00 - 14:45 web

Polska Szkoła Podstawowa
4 i 5 klasa ks. ThLic. mgr Adam J. Kasperek czwartek 13:30 - 14:15 Polska Szkoła Podstawowa
6 i 7 klasa PL/CZ ks. mgr Dawid Kantor czwartek 15:00 - 15:45 dom katechetyczny
8 i 9 klasa PL/CZ ks. mgr Dawid Kantor poniedziałek 15:00 - 15:45 plebania