V naší farnosti se už skoro rok připravují kandidáti biřmování na udílení této svátosti. Bude v neděli 22.10. při mši svaté v 9.00 hodin. Je to určitě veliká událost v životě farnosti. Nebývá každým rokem a navíc mezi nás zavítá otec biskup Martin, nově jmenovaný pastýř naší diecéze. Jsem přesvědčen o tom, že tato událost není jen pro ty biřmovance, ale je důležitá i pro nás všechny. Proto jsem se rozhodl vás pozvat k tomu, abychom se připravili na příchod Ducha Svatého i my všichni ostatní. (...)

Asi si každý vzpomíná na to své biřmování. Ale pokusme se v sobě obnovit toto odevzdání se Bohu, obnovit také rozhodnutí se pro církev. Jste zváni každý pátek po večerní mši svaté na modlitbu, adoraci za biřmovance, ale také za nás ostatní, abychom dali prostor Duchu Svatému a On tak mohl s naším životem něco udělat. Poslední pátek pak bude mini duchovní obnova, kterou povede P. Ivan Fišar, současně vypomáhá ve Zlíně. Bude také při večerní adoraci možnost přijmout Svátost smíření. 

Celý plakátek s podrobným programem je ke stažení zde:

 

Pin It