Zveme na ministrantský tábor, do Milíkova, od 7.8. do 14.08.2021. Přihlásit se můžete zde => https://1url.cz/@ministrantskytabor 

Přihlásit se můžete nejdřív v pondělí 3.5.2021, od 18:00 hod... dřív to fungovat nebude... a až do 30.06... takže času máte dost :) 

Vzhledem k plánovanému rozvolňování epidemických opatření od pondělí 19. dubna obnovíme přípravy k udílení svátosti křtu dětem. Přípravy pro rodiče, kteří by chtěli pokřtít své malé děti začnou v pondělí 19. dubna v 16:00 hod. ve farním kostele. Při volbě křestních kmotrů pamatujme, že musí to být osoby, které praktikují svou víru, jsou pokřtěné v Církvi katolické, jsou svobodné nebo žijí v církevním (katolickém) manželství, je žádoucí aby křestní kmotři byli také biřmování. Pokud kmotři byli pokřtění v jiných farnostech je nutné tyto skutečností doložit aktuálně vystaveným Potvrzením o křtu, kde přijetí těchto svátosti je také zapsáno. Samotné termíny křtů budou stanoveny individuálně. Rodiny, které přípravou už prošly, ale termíny jejích křtů byly zrušeny, prosíme aby nás kontaktovaly pro stanovení nových termínů. 

Úmysly apoštolátu modlitby na květen 2021:

Všeobecný úmysl: Za finanční svět. Modleme se, aby ti, kdo nesou odpovědnost za finance, spolu s vládami usměrňovali finanční oblast a chránili občany před nástrahami s nimi spojenými.

Národní úmysl: Děkujeme za mariánská poutní místa a prosíme, aby na nich lidé skrze Pannu Marii snadno nacházeli cestu ke Kristu.